Trang chủ Tin tức Cập Nhật Phiên Bản Ngày 07/08

Cập Nhật Phiên Bản Ngày 07/08

03/08/2023

Thủ Lĩnh thân mến!

Đã có phiên bản cập nhật mới, cùng Harley dạo một vòng để xem chi tiết update mới nhé!

Nội Dung Cập Nhật:

1. Thêm tướng Guardian, Rapper vào Thẻ Tự Chọn SS

2. Thêm tướng Guardian, Rapper vào Tiệm Chi Viện (làm mới mới có thể thấy thay đổi)

 

3. Thêm tướng Guardian, Rapper vào Chiêu Mộ Phe

 

4. Thay đổi quà ở Tích Nạp Tuần

Tích Nạp Tuần Phần quà cũ Phần quà mới
Tích nạp 500 Kim Cương Thẻ chiêu mộ cao x2, Vé VQ cao cấp x2, 12H Vàng x1, Kim cương x200 Lệnh tăng viện x2, Rương tài nguyên x2, Rương đá random x30, Kim cương x200
Tích nạp 1000 Kim Cương Thẻ chiêu mộ cao x3, Vé VQ cao cấp x3, 12H Vàng x1, Kim cương x300 Lệnh tăng viện x3, Rương tài nguyên x5, Điểm tăng chiến thuật x5000, Kim cương x300
Tích nạp 2000 Kim Cương Thẻ chiêu mộ cao x5, Lệnh tăng viện x2, 12H Vàng x2, Kim cương x500 Lệnh tăng viện x4, Rương tài nguyên x8, Rương đá random x60, Kim cương x500
Tích nạp 3000 Kim Cương Thẻ chiêu mộ cao x8, Thẻ Ngẫu Nhiên Tướng S/SS x1, 12H Vàng x2, Kim cương x800 Lệnh tăng viện x5, Rương tài nguyên x9, Thẻ Ngẫu Nhiên Tướng S/SS x2, Kim cương x800
Tích nạp 5000 Kim Cương Thẻ chiêu mộ cao x10, Thẻ Ngẫu Nhiên Tướng S/SS x1, 12H Vàng x4, Kim cương x1000 Lệnh tăng viện x6, Rương tài nguyên x12, Thẻ Ngẫu Nhiên Tướng S/SS x2, Kim cương x1000
Tích nạp 8000 Kim Cương Thẻ chiêu mộ cao x12, Thẻ Tướng SS Ngẫu Nhiên x1, 12H Vàng x4, Kim cương x1200 Lệnh tăng viện x8, Rương tài nguyên x18, Thẻ Tướng SS Ngẫu Nhiên x2, Kim cương x1200
Tích nạp 12.000 Kim Cương Thẻ chiêu mộ cao x15, Thẻ Tướng SS Ngẫu Nhiên x1, 24H Vàng x3, Kim cương x1500 Lệnh tăng viện x8, Rương tài nguyên x25, Thẻ Tướng SS Ngẫu Nhiên x3, Kim cương x1200
Tích nạp 20.000 Kim Cương Thẻ chiêu mộ cao x20, Thẻ Chọn 3 Hệ SS (Survivor, Elysium, Raider) x1, 24H Vàng x3, Kim cương x2000 Lệnh tăng viện x9, Rương tài nguyên x35, Thẻ Chọn 3 Hệ SS (Survivor, Elysium, Raider) x2, Kim cương x2000
Tích nạp 30.000 Kim Cương Lệnh tăng viện x5, Thẻ Ngẫu Nhiên Tướng Mamba/Hummingbird SS x1, 24H Vàng x4, Kim cương x3000 Lệnh tăng viện x18, Rương tài nguyên x50, Thẻ Ngẫu Nhiên Tướng Mamba/Hummingbird SS x2, Kim cương x3000
Tích nạp 50.000 Kim Cương Lệnh tăng viện x27, Thẻ Chọn Tướng Mamba/Hummingbird SS x1, 24H Vàng x5, Kim cương x5000 Lệnh tăng viện x27, Rương tài nguyên x60, Thẻ Chọn Tướng Mamba/Hummingbird SS x2, Kim cương x5000

5. Thay đổi quà ở tích nạp mốc 79k hàng ngày

- Thay đổi số lượng quà nhận khi tích nạp 79k: Lệnh tăng viện x3, Vé VQ cao cấp x10, Kim cương x200

6. Thay đổi quà ở quà tân thủ (7 ngày đầu)

-Thay đổi số lượng quà và mục quà ở các gói quà tân thủ

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng