Trang chủ Tin tức Cập Nhật Phiên Bản Ngày 30/08

Cập Nhật Phiên Bản Ngày 30/08

29/08/2023

Thủ Lĩnh thân mến:

Đã có phiên bản cập nhật mới, Thủ Lĩnh hãy thoát game vào lại để cập nhật phiên bản mới!

Chi Tiết Nội Dung Cập Nhật Mới:

1. Thêm tướng Idol vào Sổ Tay

2. Thêm tướng Retributor vào Tiệm Chi Viện (làm mới mới có thể thấy thay đổi)

3. Thêm tướng Retributor vào Chiêu Mộ Chi Viện

4. Thêm tướng Retributor vào Thẻ Tự Chọn

5. Thêm tính năng mới Cường Hóa Gene

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng