Trang chủ Tính năng Chiếm Cứ Điểm

Chiếm Cứ Điểm

23/08/2023

Cùng Harley đến với tính năng LSV - Chiếm Cứ Điểm dành cho các Thủ Lĩnh tranh đua với nhau nha!

CHIẾM CỨ ĐIỂM

- Cần vượt ải cốt truyện 6 - 20 có thể mở Chiếm Cứ Điểm.

- Cùng lúc chỉ được chiếm 1 cứ điểm.

- Mỗi lần chiếm tốn 1 lượt chiếm, 0h mỗi ngày sẽ reset lượt. Dùng hết lượt có thể tốn 1 Phiếu Chiếm Cứ Điểm.

- Cứ điểm phân thành 4 tầng khác nhau, tầng càng cao vật liệu sản xuất càng nhiều, tỉ lệ sản xuất vật liệu random càng cao.

- Cứ điểm đã chiếm nhiều nhất có thể lưu trữ vật liệu sản xuất trong 6 giờ, đủ 6 giờ đồng đội đóng cửa tự động rời khỏi và mang về vật liệu gửi qua thư

- Cứ điểm đã chiếm bị công và thủ thất bại, sẽ mất 50% vật liệu sản xuất (Phe công nhận), và có tỉ lệ nhất định phần vật liệu random, vật liệu còn lại gửi về thư cho phe thủ, cứ điểm thuộc về phe công.

- Cứ điểm đã chiếm, mặc định dùng đội hình đã bố trí lên để thủ.

- Nếu chiến đấu 2 phút chưa kết thúc, mặc định khiêu chiến thất bại.

CƯỜNG HÓA GENE

- Vượt ải cốt truyện 6 - 25 sẽ mở.

- Dùng Thuốc Thuộc Tính nhận được ở Chiếm Cứ Điểm để Cường Độ Gene cho tướng.

- Thuốc Thuộc Tính gồm 5 loại tương ứng với 5 bậc, thuốc có bậc càng cao thì thuộc tính tăng được càng nhiều.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng