Trang chủ Tính năng Đục Lỗ Trang Bị

Đục Lỗ Trang Bị

28/07/2023

Cùng Harley tìm hiểu tính năng Đục lỗ trang bị và khảm trang bị như thế nào nhé Thủ Lĩnh!!

♦ Đục Lỗ Trang Bị

• Cần vượt ải 7- 40 để mở tính năng này.

• Trang bị Sử Thi (vàng) trở lên mới có thể tiến hành đục lỗ.

• Cần tiêu hao Vàng để đục lỗ trang bị.

• Mỗi cấp bậc trang bị sẽ có tỉ lệ mở lỗ khác nhau.

• Các lỗ màu thuộc tính Tinh thể khi đục sẽ xuất hiện ngẫu nhiên.

♦ Khảm Tinh Thể

• Sau khi trang bị được đục lỗ sẽ tiến hành khảm Tinh thể.

• Tinh thể khảm sẽ tương ứng với các lỗ màu (phẩm chất) thuộc tính đã đục.

• Khi khảm Tinh thể cùng 1 thuộc tính từ 4 viên trở lên trên 1 tướng sẽ được kích hoạt buff thêm thuộc tính khi chiến đấu.

• Khi ghép Tinh thể lên cấp cao hơn cần có 3 viên Tinh thể cùng loại.

♦ Khiêu Chiến Tinh Thể

• Vào Khiêu Chiến Ngày có thể Khiên Chiến Tinh Thể.

• Mỗi ngày sẽ có 2 lượt khiêu chiến miễn phí.

• Cấp VIP càng cao có thể mua thêm càng nhiều lượt khiêu chiến.

• Lần đầu khiêu chiến ải sẽ không tính mất lượt khiêu chiến.

• Tỉ lệ rớt loại Tinh Thể và số lượng Tinh Thể là ngẫu nhiên.

 

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng