Trang chủ Sự kiện Hoạt Động Tuần - Tìm Thuốc

Hoạt Động Tuần - Tìm Thuốc

21/08/2023

Cùng Harley đến với hoạt động thu thập thuốc nhé!

HOẠT ĐỘNG TUẦN

Tìm Thuốc

- Dùng 1 hoặc 10 [Bản đồ] để tìm thuốc, có thể dùng kim cương để tìm thuốc giới hạn tìm kiếm 10 lần.

- [Bản đồ] có thể nhận qua N.vụ Doomsday, N.vụ ngày, N.vụ tuần.

- Tìm được [Thuốc] có thể đổi vật phẩm ở [Đổi Tận Thế].

- Sau khi hoạt động kết thúc có thể tích [Bản đồ] dư dành cho hoạt động sau. [Thuốc] chưa đổi sẽ thành Vàng theo tỉ lệ 1: 10000.

- Mỗi lần tìm thuốc sẽ nhận ngẫu nhiên từ 1 - 3 [Thuốc].

Nhiệm Vụ Tận Thế

- Hoàn thành nhiệm vụ đạt mốc sẽ nhận thưởng tương ứng.

- Hoàn thành hết các giai đoạn trước sẽ mở khóa giai đoạn sau và nhận thưởng giai đoạn.

Quà Tận Thế

- Nhận miễn phí mỗi ngày 1 lượt quà. 0h reset lượt.

- Gói quà giờ vàng có giá trị tương ứng với các vật phẩm thưởng.

Đổi Tận Thế

- Dùng [Thuốc] để đổi các vật phẩm.

- Có tổng cộng 5 giai đoạn đổi, số lượng [Thuốc] đổi vật phẩm tốn tích lũy mốc nhất định, có thể mở khóa lần lượt tầng 2, 3, 4, 5.

- Vật phẩm khác nhau thì số lượng đổi và lượt đổi khác nhau.

- Thưởng vẫn được nhận trong một ngày sau khi hoạt động kết thúc vòng này.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng