Trang chủ Tính năng Phó Bản Cuộc Chiến Cứ Điểm

Phó Bản Cuộc Chiến Cứ Điểm

15/05/2023

Thủ Lĩnh đã biết Cuộc Chiến Cứ Điểm là gì chưa? Nếu chưa thì để Harley hướng dẫn 1 vòng cho các Thủ Lĩnh rõ hơn nhé!

♦ Cần vượt ải cốt truyện 7 - 29 có thể mở Cuộc Chiến Cứ Điểm.

♦ Có 3 cứ điểm được chia ra mở vào các ngày khác nhau : Cứ điểm Survivor (mở t2, t5, cn), Cứ điểm Elysium (mở t3, t6, cn), Cứ điểm Raider (mở t4, t7, cn).

♦ Mỗi cứ điểm sẽ có các tầng quái và quà khác nhau.

♦ Mỗi tầng sẽ có điều kiện vượt và hiệu quả debuff khác nhau. 

♦ Cứ 5 tầng sẽ có 1 Boss. Đánh bại Boss nhận được quà hấp dẫn.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng