Trang chủ Tính năng Phó Bản Phòng Lab

Phó Bản Phòng Lab

15/05/2023

Thủ Lĩnh hãy cùng Harley xem phó bản Phòng Lab có gì đặc biệt nhé!

• Cần vượt ải cốt truyện 7 - 10 có thể mở Phòng Lab.

• Có 5 phòng khác nhau, mỗi phòng được mở vào thời gian khác nhau, chủ nhật sẽ mở tất cả các phòng.

• Mỗi phòng khác nhau sẽ sản sinh Chiến Thuật Module của bộ khác nhau.

• Mỗi loại phòng có nhiều độ khó, ải có độ khó càng cao thì nhận được Chiến Thuật có phẩm chất càng cao.

• Mỗi ngày sẽ có 5 lượt khiêu chiến miễn phí, 0h mỗi ngày sẽ reset lượt khiêu chiến miễn phí.

• Ải lần đầu vượt được khiêu chiến miễn phí không mất lượt, ải đã vượt rồi khiêu chiến sẽ tính lượt. Khi dùng hết lượt miễn phí, cần tốn Vé Phòng Lab để khiêu chiến.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng