Trang chủ Sự kiện Tướng Chủ Đề - Streamer

Tướng Chủ Đề - Streamer

04/10/2023

1. Tướng Chủ Đề - Streamer

• Mỗi ngày nhận 1 lượt chiêu mộ miễn phí, 0h reset.

• Cần tiêu hao Vé Chiêu Mộ Giờ Vàng để chiêu mộ.

• Mỗi lần chiêu mộ nhận 20 điểm tích lũy, đủ điểm được tiêu hao điểm quay trực tiếp Tướng SS.

• Trong sự kiện, chiêu mộ tướng siêu cấp được chiêu mộ tất cả tướng trong Chiêu Mộ Cao, đồng thời tỉ lệ nhận tướng mới tăng 50%.

• Mỗi lần chiêu mộ 10 lần chắc chắn nhận tướng S hoặc SS.

2. Thí Luyện Tướng

• Có tất cả 7 chương, mỗi chương có 5 ải khiêu chiến.

• Hoàn thành 1 khiêu chiến nhận được quà vượt ải.

• Sau khi hoàn thành 1 chương nhận quà chung cuộc.

• Trong khiêu chiến chỉ có thể chọn tướng trong 10 tướng max cấp mà hệ thống đã thiết lập.

• Nếu khiêu chiến thất bại, 0h ngày 2 nhận được hiệu quả buff của khiêu chiến hiện tại, có thể cộng dồn liên tục, cho đến khi khiêu chiến thành công, hiệu quả buff sẽ biến mất.

3. Tăng Bậc

• Tăng bậc tướng Streamer đến bậc quy định nhận quà miễn phí tương ứng.

• Có thể mở khóa Quà Tiến Hóa để nhận thêm quà hấp dẫn.

4. Ưu Đãi Đặc Biệt

• Mỗi ngày được nhận miễn phí 1 gói Quà giờ vàng. 

• Mỗi gói quà có số lần mua và hạn mua khác nhau với các mức giá khác nhau.

5. Đổi Tướng

• Sau khi tăng bậc 01 Tướng Chủ Đề Streamer lên Thăng Thiên 5 sao, khi có thêm Streamer dư mới có thể đổi tướng dư này để nhận Thẻ Tướng SS (N.Nhiên).

• Chỉ có Tướng Lv1 mới có thể đổi. Tướng trên Lv1 được reset rồi mới đổi được.

• Chỉ có Tướng Tím và Tím+ được đổi. Tướng trên Tím+ được Hoàn Nguyên rồi mới đổi được.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng